Zakresy szkoleniowe

1) Prawo pracy - zmiany w przepisach na 2019 

     Szkolenie jest przewidziane na 8h. Główne aspekty, które zostaną na nim poruszone to:
 
   - Nowe zasady dot. prowadzenia akt osobowych i dokementacji pracowniczej (podział akt osobowych i dokumentów, zasady ich przechowywania,                różnice w stosunku do zatrudnionych przed i po 01.01.2019, zasady wydawania akt osobowych i dokumentacji po rozwiązaniu umowy o pracę, zmiany          w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy)
 
     - Nowe zasady dot. rekrutacji w związku z RODO (na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji by była ona zgodna z zasadami ochrony danych                        osobowych, dane których możemy żądać od kandydata do pracy, dane, których przekazanie jest dobrowolne, sposób dokumentowania posiadania            danych osobowych w procesie rekrutacji, konieczność usuwania danych osobowych po zakończeniu rekrutacji)
 
     - Nowe zasady dot. monitroingu w miejscu pracy (Kiedy można stosować monitoring - wizyjny, poczty elektronicznej, inny;do jakich celów można                  wykorzystać dane z monitoringu, formalne warunki wprowadzenia i stosowania monitoringu)
 
     - Umowa o pracę oraz jej rozwiązywanie w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego (rodzaje umów o pracę, zasady zawierana umowy o          pracę na okres próbny, umowy na czas określony po zmianach, jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?, porozumienie stron – najbardziej          bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem, forma i treść porozumienia, wypowiedzenie umowy)
    

2) Kadry i płace dla początkujących 

     Szkolenie z temtyki kadr i płac jest przewidziane na 24h. Aspekty, które zostaną poruszone przez ten czas na seminarium to:
     - Przyjęcie pracownika do pracy (dokumentacja związana z zatrudnieniem, kwestionariusze osobowe, badania lekarskie, dokumentacja pracowniacza,          szkolenie BHP oraz akta osobowe)
    
     - Nawiązanie stosunku pracy (Istota stosunku pracy, umowa o pracę na tle innych umów, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa              agencyjna, kontrakt menedżerski)
 
     - Czas pracy (Pojęcia związane z czasem pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, skrócenie czasu pracy, praca ponadnormatywna)
 
     - Rozwiązanie stosunku pracy (rozwiązywanie umów o pracę: rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy o pracę za          wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę; rozwiązanie            umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, inne sposoby rozwiązania umowy o pracę, wygaśnięcie stosunku pracy)
 
     - Świadectwo pracy (Informacje ogólne, obowiązek wydania świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązek              wydawania świadectw pracy przy umowach terminowych)
 
     - Urlop wypoczynkowy (prawo do urlopu, wymiar urlopu wypoczynkowego, pierwszy urlop wypoczynkowy, wliczanie okresów nauki przy ustalaniu                  wymiaru urlopu, urlop wypoczynkowy niepełnoetatowców, urlop na żądanie, plan urlopów, ekwiwalent za urlop)
 

3) Realizacja planów urlopowych 

     Szkolenie zostało przewidziane na 8h. W jego zakres wchodzi:
     - Planowanie urlopów
 
     - Rozliczanie kart urlopowych
 

4) Czas pracy w praktyce

     Szkolenie ,,Czas pracy w praktyce" planowane jest na 9h. Głównym kontekstem szkolenia jest: 
     - Zagadnienia podstawowe
(definicje doby i tygodnia pracowniczego, normy czasu pracy, zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,                          obliczanie wymiaru czasu pracy, rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego, planowanie godzin pracy w            miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych, systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy            rozliczeniowe)
 
     - Rozkład czasu pracy i odpoczynek (planowanie harmonogramów, zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach, lista                          obecności, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji, ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego, wezwanie          pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego, ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego, sytuacje uzasadniające skrócenie                      odpoczynku tygodniowego)
 
     - Nieobecność pracownika – urlop, zwolnienie lekarskie (urlop wypoczynkowy – ustalenie prawa do urlopu i wymiaru urlopu, planowanie urlopów–                obowiązki pracodawcy, wezwanie pracownika do pracy w trakcie urlopu - konsekwencje, urlop na żądanie – zasady udzielania, urlop na żądanie – czy        można odmówić – konsekwencje prawne,urlopy okolicznościowe – rodzaje i sytuacje wystąpienia)
 
     - Godziny nadliczbowe i ich rozliczenie (przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych, ograniczenia prawne w zakresie pracy                                              nadliczbowej, godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej, oddawanie czasu wolnego, wypłata dodatku za nadgodziny,            ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe, udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin, praca          w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania, uprawnienia pracowników, rekompensata za pracę        w niedzielę i święta)
 

 

  
                                          
Liczba odwiedzin: 337
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem